17. January 2016

Om NSFF

 

41779_6499407989_2535_n

OBS !
Viktig info ang. bruk av droner rundt OSL

 

 

NSFF – Norsk spotter og flyentusiast forening ble stiftet i 2006 med formål om å arbeide for å være et bindeledd mellom myndigheter og de som utøver flyspotting – flykikking og fotografering og flyentusiaster – ved norske flyplasser.

Foreningen har som hovedoppgave å holde tett dialog med Avinor og flyselskaper, flyplassmyndigheter og samferdselsdepartementet.

Foreningen skal forsøke å påvirke og hjelpe myndighetene til å ta hensyn til flyentusiaster ved landets flyplasser, og forsøke å påvirke der det er mulig slik at flyplassområdene har tilgjengelige steder for å kunne fotografere og følge med på flytrafikken.

Foreningen skal også hjelpe myndighetene ved landets flyplasser til å formidle regelverk, og sikkerhetsbestemmelser slik at medlemmene vet hva de skal forholde seg til, og hvordan de skal oppføre seg når de befinner seg inntil flyplassens område for å følge med på flytrafikken.

Foreningen skal også avholde aktiviteter for sine medlemmer som er relatert til luftfart, det være seg omvisninger, medlemskvelder eller arrangementer.

 

B-1110L, COMAC - Commercial Aircraft Corporation Of China, COMAC ARJ21-700, CN-104.
FOTO: Tor Kjetil Dahl